Chính sách

Hoạt động

Hội thảo tham vấn chuyên sâu về các công nghệ mới trong sản xuất, lưu trữ và chuyển đổi điện năng

Hội thảo tham vấn chuyên sâu về các công nghệ mới trong sản xuất, lưu trữ và chuyển đổi điện năng

Các cẩm nang này giúp cung cấp dữ liệu cập nhật, chất lượng cao, được công nhận rộng rãi, phù hợp với điều kiện cụ thể của quốc gia cho các công nghệ năng lượng chủ chốt được sử dụng cho quy hoạch năng lượng dài hạn. Đồng thời, cung cấp bộ dữ liệu cho các công nghệ cần thiết để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021