Hợp phần 1

NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ QUY HOẠCH DÀI HẠN NGÀNH NĂNG LƯỢNG
Đơn vị chủ trì thực hiện/ đối tượng thụ hưởng: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA), Bộ Công Thương 
Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại: 04. 62786184    Fax: 04. 62786185
Website: http://www.erea.gov.vn/
Mục tiêu, kết quả cụ thể, chỉ số đánh giá kết quả và các hoạt động của Hợp phần 1
Kết quả chungNâng cao năng lực về quy hoạch ngành năng lượng và xây dựng cơ chế chính sách, tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), bao gồm cả phát triển điện gió ngoài khơi và các công nghệ tiết kiệm năng lượng là các giải pháp có hiệu quả về kinh tế nhằm thực hiện cam kết NDC, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
Chỉ số kết quả chungLộ trình phát triển bền vững dựa trên các kịch bản tăng tỷ trọng nguồn NLTT, bao gồm cả điện gió ngoài khơi và các công nghệ tiết kiệm năng lượng được trình bày trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng, được áp dụng trong quy hoạch phát triển điện lực và năng lượng quốc gia và xây dựng cơ chế chính sách.
Cơ sởNăm 2020
1. Báo cáo Triển vọng Năng lượng được xuất bản định kỳ 2 năm một lần với các định hướng phát triển của lĩnh vực năng lượng.
2. Năng lực của EREA liên quan đến điện gió ngoài khơi còn hạn chế
Mục tiêuNăm 2025
1. Báo cáo Triển vọng Năng lượng được xuất bản định kỳ 2 năm một lần được sử dụng để đánh giá, sửa đổi và tăng tham vọng cho các kịch bản năng lượng và khí hậu trong tương lai và một lộ trình phát triển bền vững được lựa chọn đáp ứng các cam kết NDC được áp dụng trong quy hoạch phát triển điện lực và năng lượng quốc gia và xây dựng cơ chế chính sách. 
2. EREA chủ trì thực hiện các điều kiện cần thiết để phát triển điện gió ngoài khơi 
Kết quả cụ thể 1Bộ Công Thương có khả năng tự chủ trong việc xây dựng các kịch bản của quy hoạch dài hạn hệ thống năng lượng Việt Nam với chất lượng cao thông qua việc xây dựng và xuất bản Báo cáo Triển vọng Năng lượng định kỳ hai năm một lần nhằm hỗ trợ công tác hoạch định chính sách và lập quy hoạch hệ thống năng lượng quốc gia.
Chỉ số kết quả cụ thể 1Báo cáo Triển vọng Năng lượng được EREA chủ động xây dựng và dựa vào nguồn dữ liệu có chất lượng cao, các kịch bản NDC được đưa vào quy hoạch năng lượng và hoạch định chính sách  
Cơ sở2020Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa EREA và DEA, có sự hỗ trợ đáng kể từ đội ngũ chuyên gia bên ngoài, và được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho các quy hoạch năng lượng quốc gia, bao gồm Quy hoạch phát triển điện quốc gia 8 (TSĐ 8) và Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia.   
Mục tiêu năm2023Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam được xây dựng, xuất bản do EREA chủ trì với sự hỗ trợ của DEA, và được sử dụng cho các quy hoạch năng lượng quốc gia, bao gồm quá trình lập TSĐ 8, Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và hướng tới đạt được các mục tiêu NDC.
Mục tiêu năm2025EREA chủ trì xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam tiếp theo với nội dung được cải thiện và sử dụng Báo cáo này để hỗ trợ cho các quy hoạch năng lượng quốc gia, bao gồm hiệu chỉnh TSĐ 8 với các lộ trình nhằm đạt được các mục tiêu NDC. 
Các hoạt động1.1. Củng cố cơ sở dữ liệu cho quy hoạch năng lượng/quy hoạch điện lực quốc gia, bao gồm xây dựng và cập nhật các cẩm nang công nghệ.
1.2. Xây dựng các mô hình điện, năng lượng, môi trường và kinh tế nhằm phục vụ cho việc xuất bản Báo cáo Triển vọng Năng lượng định kỳ 2 năm một lần.
1.3. Xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2021
1.4. Xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2023
1.5. Xây dựng Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2025
1.6. Hỗ trợ xây dựng quy hoạch năng lượng và quy hoạch điện lực quốc gia bao gồm xây dựng và hiệu chỉnh TSĐ 8 và Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia cũng như phân tích các lộ trình thực hiện NDC.
1.7. Tổ chức các khóa đào tạo và tham quan học tập cho EREA và các cơ quan liên quan
Kết quả cụ thể 2Năng lực của các cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo, quản lý và triển khai phát triển điện gió ngoài khơi được nâng cao
Chỉ số kết quả cụ thể 2Triển khai điện gió ngoài khơi theo khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng minh bạch và thiết kế thành công cơ chế đấu thầu điện gió ngoài khơi.
Cơ sở2020Lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi được hoàn thành
Mục tiêu năm2023Cơ chế thí điểm thực hiện đấu thầu điện gió ngoài khơi minh bạch và cạnh tranh được xây dựng, sẵn sàng trình phê duyệt.
Mục tiêu năm2025Khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng minh bạch và cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi được xây dựng.
Các hoạt động2.1. Hỗ trợ EREA rút ra các bài học kinh nghiệm về cơ chế đồng thuận và nối lưới cho các dự án điện gió ngoài khơi trình diễn quy mô lớn được triển khai đầu tiên.
2.2. Hỗ trợ EREA xây dựng cơ chế đấu thầu cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro dựa vào các bài học kinh nghiệm về cơ chế đồng thuận và nối lưới cho các dự án điện gió ngoài khơi trình diễn quy mô lớn được triển khai đầu tiên cũng như kinh nghiệm thế giới.
2.3. Hỗ trợ thiết lập Nhóm làm việc chuyên trách về điện gió ngoài khơi tại EREA, bao gồm đào tạo về các quy định chính sách và tham quan học tập tại Đan Mạch.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021