Hợp phần 2

NÂNG CAO NĂNG LỰC TÍCH HỢP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN
Đơn vị chủ trì thực hiện/ đối tượng thụ hưởng: Cục Điều tiết điện lực (ERAV), Bộ Công Thương 
Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.22147474  -  Fax: 024.35543008
Website: http://www.erav.vn/
Mục tiêu, kết quả cụ thể, chỉ số đánh giá kết quả và các hoạt động của Hợp phần 2
Kết quả chung
Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và các giải pháp linh hoạt cho vận hành hệ thống điện để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi an toàn và hiệu quả theo hướng sử dụng năng lượng sạch với tỷ trọng các nguồn NLTT tăng lên.
Chỉ số kết quả chungKhung pháp lý minh bạch phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để tích hợp hiệu quả, an toàn và cơ sở thị trường nguồn NLTT vào hệ thống điện.
Cơ sởNăm 2020
Khung pháp lý cho tích hợp nguồn NLTT vào hệ thống điện còn chưa đầy đủ. 
Mục tiêuNăm 2025
1. Việc triển khai các dịch vụ phụ trợ và đánh giá các bên tham gia thị trường điện khi tích hợp nguồn NLTT được vận hành theo khung pháp lý đã được cải thiện.
2. Tăng tỷ trọng tích hợp nguồn NLTT và tính linh hoạt của hệ thống điện dựa vào dự báo NLTT và tăng ổn định hệ thống.
Kết quả cụ thể 1Khung pháp lý để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn và chất lượng, quy định định mức hiệu quả hoạt động của các công ty điện lực để tăng cường tích hợp nguồn NLTT vào hệ thống điện được xây dựng và hoàn thiện.
Chỉ số kết quả cụ thể 1Quy định hệ thống điện truyền tải và phân phối đã được sửa đổi và quy định định mức hiệu quả hoạt động áp dụng cho các bên liên quan trong ngành điện như các công ty phân phối điện, các công ty truyền tải điện và đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 
Cơ sở2020Quy định hệ thống điện truyền tải và phân phối được cập nhật từng phần, chưa xét đến các công nghệ mới (điện gió ngoài khơi, tích trữ điện năng,…)
Mục tiêu năm2023Dự thảo khung pháp lý được xây dựng có xét đến các công nghệ mới và quy định hiệu quả hoạt động cho các bên liên quan trong ngành điện như các công ty phân phối điện, công ty truyền tải điện và các công ty cung cấp dịch vụ điện lực khác.
Mục tiêu năm2025Áp dụng và thực thi các quy định liên quan, bao gồm quy định hệ thống điện để tăng nguồn NLTT tích hợp vào hệ thống điện.
Các hoạt động1.1. Xây dựng và cập nhật quy định hệ thống điện truyền tải và phân phối và các văn bản pháp lý liên quan khác bao gồm xem xét cập nhật các công nghệ mới và sự tham gia của các bên liên quan nhằm tăng độ tin cậy của hệ thống điện, đấu nối NLTT thuận tiện hơn và tăng cường liên kết lưới với các nước láng giềng.
1.2. Xây dựng và cập nhật các quy định hiệu quả hoạt động đối với các công ty phân phối, truyền tải điện, và đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhằm tăng tỉ trọng tích hợp NLTT, chỉ số hiệu quả hoạt động (KPI) và sự tham gia của các bên liên quan.
1.3. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan điều tiết trong theo dõi, giám sát chất lượng cung cấp điện, chỉ số hiệu quả hoạt động KPI của các đơn vị (truyền tải, phân phối, vận hành hệ thống điện…).
1.4. Rà soát khung đánh giá hiện có về khả năng đáp ứng công suất và an ninh cung cấp điện; cải thiện khung pháp lý về giám sát và báo cáo an ninh cung cấp điện do ERAV thực hiện trong bối cảnh tăng tỷ trọng NLTT trong hệ thống điện.
1.5. Nâng cao năng lực cho cơ quan điều tiết và các bên liên quan để thực thi các quy định pháp luật sửa đổi.
Kết quả cụ thể 2Các giải pháp tập trung vào phía phụ tải và nguồn điện có thể huy động linh hoạt nhằm đảm bảo tăng tỷ trọng tích hợp nguồn NLTT vào hệ thống điện được xây dựng
Chỉ số kết quả cụ thể 2Các cơ chế nhằm đảm bảo tích hợp tối ưu nguồn NLTT nhờ tính linh hoạt của các các nhà máy điện và phụ tải điện.
Cơ sở2020Cơ chế khuyến khích cho phía phụ tải tham gia thị trường còn hạn chế và chưa được áp dụng.
Mục tiêu năm2023Các giải pháp/cơ chế tăng tính linh hoạt huy động cho các NMĐ và tham gia của phụ tải cho phép tích hợp tối ưu NLTT  
Mục tiêu năm2025Cơ chế, giải pháp cho NMĐ và phụ tải điện được quy định để tích hợp tối ưu nguồn NLTT
Các hoạt động2.1. Xây dựng và cập nhật cơ chế điều chỉnh phụ tải nhằm tăng tỷ trọng NLTT tích hợp vào hệ thống điện.
2.2. Xây dựng dự án thí điểm: Tăng cường tính linh hoạt cho 1-2 nhà máy điện; 01 mô hình kết hợp chương trình điều chỉnh phụ tải và công nghệ lưới điện thông minh và hệ thống điện mặt trời lắp mái, v.v.
2.3. Xây dựng các giải pháp để các nhà máy điện vận hành linh hoạt hơn nhằm tăng tỷ trọng NLTT tích hợp vào hệ thống điện.
2.4. Triển khai các chiến lược truyền thông, chương trình quảng bá nhằm nâng cao nhận thức về chương trình điều chỉnh phụ tải tới các khách hàng, các đơn vị điện lực, …
2.5. Nâng cao năng lực cho cơ quan điều tiết và các bên liên quan để thực thi các giải pháp của phía phụ tải và nguồn điện huy động linh hoạt nhằm đảm bảo tăng tỷ trọng NLTT tích hợp vào hệ thống điện.
Kết quả cụ thể 3Năng lực vận hành hệ thống điện quốc gia để tích hợp tối ưu nguồn NLTT vào hệ thống điện được nâng cao
Chỉ số kết quả cụ thể 3
Năng lực tích hợp tối ưu NLTT vào hệ thống điện
Cơ sở2020Năng lực tích hợp NLTT vào hệ thống điện trong công tác vận hành hệ thống còn hạn chế
Mục tiêu năm2023Việc áp dụng các công cụ hỗ trợ như dự báo, giám sát để tích hợp tối ưu NLTT được thiết kế và sẵn sàng cho thử nghiệm trong vận hành hệ thống điện
Mục tiêu năm2025Các công cụ hỗ trợ được xây dựng cho tích hợp  NLTT được áp dụng vào vận hành hệ thống điện.
Các hoạt động3.1. Tăng cường và cải thiện ứng dụng dự báo NLTT trong vận hành hệ thống điện.
3.2. Cải thiện việc lập kế hoạch và điều độ trên cơ sở thị trường để tăng tích hợp NLTT vào hệ thống điện.
3.3. Cải thiện các giải pháp và năng lực của các đơn vị liên quan trong việc giám sát vận hành hệ thống và thị trường điện theo thời gian thực.
3.4. Nâng cao nhận thức và hiểu biết cho đơn vị vận hành hệ thống về mua bán điện với các nước xung quanh.  
3.5. Điều khiển điện áp tập trung cho nhóm các nhà máy điện NLTT và phối hợp điều khiển giữa các nhóm nhà máy điện.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021