Video

Đoàn chuyên gia Việt Nam – Đan Mạch đến thăm và khảo sát Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định

23/03/2023

Sáng ngày 22/3/2023, đoàn chuyên gia Việt Nam – Đan Mạch đã đến thăm và khảo sát Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định nhằm triển khai các biện pháp cải thiện hiệu quả năng lượng. Buổi khảo sát là một hoạt hoạt động trong khuôn khổ Hợp phần 3 “Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp”, thuộc Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021