Hợp phần 3

Tham vấn dự thảo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của Chương trình DEPP3

09:55 - 15/04/2024

Chương trình DEPP3 xin mời các cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến xây dựng cho các dự thảo tài liệu, gồm: Hướng dẫn kiểm toán năng lượng, Hướng dẫn nghiên cứu khả thi và Hướng dẫn xây dựng hồ sơ vay vốn.

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (DEPP3), một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sẽ được các chuyên gia trong nước và quốc tế của Chương trình xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp và các bên liên quan trong quá trình xác định và đề xuất các dự án tiết kiệm năng lượng khả thi. Các hướng dẫn này bao gồm:
  • Hướng dẫn kiểm toán năng lượng: Tài liệu đưa ra các hướng dẫn thực hiện kiểm toán năng lượng chất lượng cao có tiếp thu các kinh nghiệm thực hành tốt nhất hiện nay trên thế giới.
  • Hướng dẫn nghiên cứu khả thi: Tài liệu trình bày các nội dung chính, cách tiếp cận phù hợp trong việc thực hiện nghiên cứu khả thi để đánh giá các khía cạnh kỹ thuật, tài chính, rủi ro, cơ hội... của một dự án hiệu quả năng lượng, trên cơ sở đó hỗ trợ chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định đầu tư và phân bổ nguồn lực phù hợp.  
  • Hướng dẫn xây dựng hồ sơ vay vốn: Tài liệu cung cấp tổng quan về quy trình chuẩn bị hồ sơ vay vốn tiêu chuẩn, các yêu cầu về tài liệu liên quan... mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để tiếp cận nguồn vốn bên ngoài cho dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng.
Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Quý vị để hoàn thiện các dự thảo này để sớm công bố các Hướng dẫn tới Quý vị và các bên liên quan khác.
Quý vị tham khảo nội dung tài liệu và gửi góp ý qua link này: https://forms.gle/z5imUeyR99Eq4Xfy8
Cảm ơn các Quý vị đã đóng góp cho việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành công nghiệp Việt Nam!
Chương trình DEPP3

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021