Video

Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng sạch tại Việt Nam

05/04/2022

Đích đến cuối cùng của sự phát triển của ngành năng lượng là việc thiết lập những nguồn năng lượng rẻ hơn, sạch hơn, bền vững hơn.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021